Tvådagarsseminarium på Stadsmuseet. Ett 100-tal lärare i Göteborg deltar i veckan i ett tvådagarsseminarium om hur man känner igen och bemöter fördomar och hat mot judar och muslimer. Sex av landets ledande experter föreläser.

Seminariet 27–28 februari arrangeras av Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, tillsammans med Levande historia i Göteborg och hålls på Stadsmuseet på Norra Hamngatan.

– Vi har hållit seminarier på det här temat på fyra andra platser i landet, nu blir det första gången i Göteborg, säger Lena Jersenius, kanslichef på SKMA i Stockholm.

I klassrummet
Deltagarna på seminariet är främst lärare på högstadiet och gymnasieskolan.

– Syftet är att ge fördjupad kunskap om hur de kan bemöta antisemitism och islamofobi rent allmänt, men framför allt hur de kan arbeta med frågorna pedagogiskt i klassrummet, säger Lena Jersenius.

Utgångspunkten är att misstänksamhet och hat propageras av extrema individer och rörelser på många håll i Europa. Deras budskap når snabbt en stor publik, inte minst tack vare internet. Men fördomar sprids också via tidningar och teve och i samtal på arbetsplatser och skolgårdar.

Ledande experter
Föreläsarna är Henrik Bachner, fil dr i idéhistoria, Rachel Baran, lärare med lång erfarenhet av undervisning om bland annat Förintelsen, Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker vid Uppsala universitet, Rasmus Fleischer, fil dr på Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Jonas Otterbeck, docent i islamologi i Lund samt Anders Wigerfelt, fil dr i historia vid Malmö högskola.

Det finns ett fåtal platser kvar till seminariet, som kostar 950 kr inklusive material, luncher och kaffe.

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som nu funnits i 30 år. Verksamheten finansieras helt med frivilliga bidrag.