Ska fånga upp elevernas kompetens. Projektet Entreprenörskap i skolan ska göra skolor och lärare bättre i sin undervisning när det gäller entreprenörskap. 200 lärare får nu verktyg för att kunna fånga upp elevernas kompetens. Nio grundskolor i Göteborgs Stad är med i projektet.

– Lärarna ska öka sin praktiska metod för att kunna skapa verkliga uppgifter och undervisning utifrån eleverna. Skolan vill utveckla sitt arbete med att ge eleverna möjligheter att träna på sina entreprenöriella färdigheter, säger Johanna Redelius, utvecklingsledare GR Skola Arbetsliv.

Skolorna har olika behov
Utvecklingsprojektet, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR, startade i höstas och har i startfasen utgått ifrån vad varje skola har för behov.

– Det ser olika ut och det är viktigt att det här faller in i varje skolas befintliga verksamhet. Alla skolor får processtöd i entreprenöriellt lärande men på olika sätt och utifrån olika behov. Vissa skolor behöver hjälp med att utveckla Prao, andra skolor fokuserar mer på ledarskapet i klassrummet. Våra processledare är jätteduktiga på just den biten, säger Johanna Redelius.

En av de åtta nyckelkompetenser EU anger är initiativförmåga och företagaranda. EU ser utvecklingen av entreprenörskap som betydelsefullt för framtidens Europa eftersom det är ett sätt att öka konkurrenskraften. I den svenska läroplanen står också att skolan ska bidra till att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Projektet ska fortleva
För GR är det viktigt att detta är ett projekt som inte tar slut, utan att de moduler och koncept som tas fram används även när projektet är avslutat.

– Vi utgår ifrån det kollegiala lärandet. Det bygger på att lärare tillsammans jobbar med detta, att det här med entreprenörskap genomsyrar flera ämnen. Det ska inte bara finnas en lärare som är drivande på skolan i frågan.

Projektet pågår med hjälp av GR fram till slutet av juni 2017. Projektet är finansierat av Skolverket.