Påminns om det eviga uppdraget. Demokrati är inte ett fullbordat projekt, inte ens i Sverige. Med den utgångspunkten bjuds Göteborgs lärare, skolledare, skolpolitiker och tjänstemän in till gratis fortbildning under konferensen Mötesplats Skola på tisdag 30 oktober. Bland annat presenteras 22 förslag på workshops för klassrummet om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

– All kunskapsutveckling kräver perspektiv om elever ska utvecklas till självständiga och kritiskt tänkande medborgare. Därför är skolans kunskaps- och demokratiuppdrag lika viktiga och beroende av varandra. Men Skolinspektionens nya granskning visar att få skolor arbetar utifrån det perspektivet, säger Karin Wiström på Forum för levande historia.

För att råda bot på den saken har Forum för levande historia på regeringens uppdrag satt samman ett utbildningspaket kallat Uppdrag: Demokrati, och tisdagen den 30 oktober kommer man till Göteborg och konferensen Mötesplats Skola för att presentera det.

Avslutat eller pågående uppdrag?
Lärarfortbildningen riktar sig till SO-lärare i årskurs 9 och samhälls- och historielärare på gymnasiet och presenterar exempel ur metodmaterialets 22 elevaktiva workshops. Med utgångspunkt i historiska och samtida händelser får elever reflektera, problematisera och utmana sina värderingar och kunskaper om demokrati.

Minikonferensen vänder sig mer till skolledare, rektorer, politiker och beslutsfattare inom utbildningssektorn och ställer frågan hur skolans demokratiuppdrag tolkas och genomförs. Ser man på demokratin som ett avslutat eller pågående uppdrag, som ett hinder eller en integrerad del av kunskapsuppdraget?

Både fortbildning och konferens sker i samarbete med Göteborgs Stad och GR Utbildning och är kostnadsfria, men kräver föranmälan.