”Förnyar och förfinar ständigt sin undervisning”. Maria Högfelt Rudervall, lärare i biologi, kemi, matematik och teknik på Brunnsboskolan, har fått Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhällets pris för sina insatser som lärare. ”Grunden i min undervisning är att den ska passa den grupp jag är i och förbättra det som inte fungerar”, säger Maria som undervisar i årskurs 7 – 9.

För ett par år sedan var Maria Högfelt Rudervall med i ett projekt inom teknik. Lärare och forskare planerade undervisningen och tittade på hur den togs emot av eleverna.

– Forskarna filmade mig och eleverna så att vi sedan kunde se hur eleverna tog emot det jag pratade om. Detta bär jag med mig idag, förklarar Maria.

Hon berättar om olika knep som hon brukar använda för att eleverna ska få med sig så mycket som möjligt under en lektion. Genom att börja lektionen med en startuppgift kommer eleverna snabbt in i ämnet för dagen. Maria tar också upp nyckelord för lektionen. Innan lektionen är slut sammanfattar hon och eleverna vad de har lärt sig.

– Jag ser att eleverna skriver ner nyckelorden, ofta för hand, även de elever som inte kan svenska. Det betyder mycket för deras utveckling. Att kunna gå tillbaka till nyckelorden är ett bra knep för att hitta tillbaka till ämnet om klassen är stökig.