Viktigt att ha roligt på jobbet. Malin och Florance jobbar som lärare i anpassad grundskola på Lilla Gårdstensskolan. "Det är ett så underbart jobb för vi får så mycket kärlek tillbaka när vi jobbar med dessa elever."

Malin Matiasson och Florance Karimzada, är två lärare som har en lång karriär inom anpassad grundskola. Nu arbetar de på Lilla Gårdstensskolan och ansvarar för varsin klass 1-3 inom anpassad grundskola.

– Jag har jobbat nio år i yrket, har en speciallärarutbildning där jag bland annat läst psykologi mot olika diagnoser. För mig har det alltid varit självklart att jobba med elever i anpassad grundskola, berättar Florance Karimzada.

– För mig är det samma sak. Har arbetat 15 år och är grundskollärare i botten med matte och svenska. På något vis har det alltid blivit så att jag arbetat med elever i särskild undervisningsgrupp eller elever inom anpassad grundskola, säger Malin Matiasson.

Små, små steg av framgång gör det värt

Anpassad grundskola är det nya namnet i stället för grundsärskola. Efter beslut i riksdagen så ändras namnet till anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och anpassad vuxenutbildning. Det nya namnet gäller från 1 juli. För att få gå i denna skolform ska eleven ha en intellektuell funktionsnedsättning.

– Våra elever behöver tid och tålamod. De ligger på olika nivåer intellektuellt, men det är lika viktigt med deras kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling som i den vanliga skolan. Det kan ta flera månader att lära sig en sak, berättar Florance.

– Ja, det är så roligt för det handlar om små, små steg av utveckling som våra elever gör och glädjen som kommer när både vi och vårdnadshavarna upptäcker att det hänt något nytt. Att deras barn lärt sig något, fyller Malin i. Det kan handla om att lära sig ta på sig kläderna, knyta sina egna skor eller att klara toalettbestyren och bli fri från blöjor. Det är så stort för eleverna.

Vårdnadshavarna är viktiga i arbetet

Att vårdnadshavarna är delaktiga i arbetet är inte så konstigt. Några av eleverna behöver förberedas på vad som kommer att hända nästa dag. Eleverna behöver tydlighet och struktur. Oväntade överraskningar kan förstöra allt.

– Vi samarbetar mycket med vårdnadshavarna och de behöver också vårt stöd. Jag kan låta dem ta en bild på mig så att de kan visa barnet vem de ska träffa dagen efter. En vårdnadshavare berättade för mig att deras barn hade sagt mitt namn på morgonen och det var så stort, för den eleven pratar inte så mycket. Det här är ren glädje och kärlek i jobbet, säger Florance.

Bildstöd och teckenspråk är verktyg för att nå fram till eleven

Eleverna ligger på olika nivåer och alla klasser är blandade. Det betyder att alla elever inte kan använda samma material. I läroplanen för anpassad grundskola står att undervisningen ska anpassas efter varje elevs utvecklingsnivå.

– Vi arbetar mycket med bilder som stöd i vår kommunikation med eleverna. Vi använder bilder för att visa vad vi menar och lär eleverna att använda bilder för att kunna kommunicera med oss. Alla har inte ett verbalt språk och kan inte prata. Vi hjälper vårdnadshavarna och när de upptäcker att deras barn kan göra något den inte klarade tidigare så blir det en glädje för dem också, säger Malin.

– Ett annat stöd är tecken. Det är ett enklare teckenspråk som stöd för vårt talade språk. Det är en utmaning att hitta rätt verktyg för att kunna kommunicera, säger Florance.

Lär eleverna att bli självständiga

– Vi passar inte barn. Vi utbildar morgondagens medborgare att klara sig själva. Det handlar om att se var eleverna är och göra dem självständiga så långt det går. Att se resultatet av deras utveckling, att se när eleverna lyckas, då känner man sig själv nöjd, säger Florance.

Teamet är viktigt och att ha roligt på jobbet

Som lärare i anpassad grundskola är du inte ensam i klassrummet. En viktig arbetsgrupp är elevassistenterna som arbetar tillsammans med läraren. I varje klass på Lilla Gårdstensskolan arbetar sex medarbetare. Det är ett teamarbete för att eleverna ska trivas för då blir de också öppna för att lära sig saker.

– Ibland känns det som om skolan är mitt andra hem. Det blir mycket tid både före och efter skoldagen för att förbereda inför nästa dag. Vi har helt underbara kollegor och vi känner det nästan som en familj. Elevassistenterna är helt ovärderliga för arbetet i klassrummet, säger Florance och Malin håller med.