I helgen inviger det lokala lärcentret i Backa sina nya lokaler. Huset ska bli en mötesplats för lärande över generationsgränserna. För att skapa Skandinaviens första Family Learning Center har man fått nästan en miljon från Allmänna Arvsfonden.

Erfarenheter har visat att lärandet i familjen är det bästa sättet att få vuxna att gå vidare i det livslånga lärandet.

Backa stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan har sedan två år arbetat med att skapa en lärande miljö enligt konceptet Family Learning.

Ska fungera som öppet hus

Förebilderna har man hämtat i England där organisationen Campaign for learning funnits sedan 1995.

– Det handlar om att generationerna lär av varandra och att hemmet är en viktig plats för kunskapsinlärning. Skolan har inte monopol på inlärning. Family learning vänder på begreppet: 7-åringar kan lära mormor hur datorn fungerar, säger Kent Turnefelt, verksamhetschef för Kultur/Fritid/Information i Backa.

Hittills har man hållit till på Erikslundsskolans lokaler. Men nu utökas verksamheten och flyttar till ett eget hus, före detta Montessorihuset på Wadköpingsgatan.

– Det gör att verksamheten känns mer permanent. 25 lärare och ledare är inblandade, tanken är att det ska fungera som ett öppet hus. I höst startar vi också en öppen förskola i lokalerna, säger Kent Turnefelt.

Samarbetar med skolorna

Men Family Learning Center ska också finnas ute i stadsdelen.

– Vi samarbetar med skolorna och har en ambassadör på varje skola. Vi vill få in föräldrarna i skolans värld. Det är bra att föräldrarna har en positiv av skolan – och att skolan har en positiv bild av föräldrarna.

Målgruppen för Family Learning Center är familjer där föräldrarna behöver hjälp att hitta tillbaka till sitt eget lärande. En annan viktig grupp är familjer från andra kulturer.

– Under förra året hade vi 32 öppna aktiviteter, allt från afrikansk matlagning till engelska och svenska som andraspråk. Teater- och dansföreställningar med hiphop och breakdance har dragit många och sammanlagt hade vi 3.500 besökare, säger Kent Turnefelt.

Sedan ett år tillbaka ingår Sverige också i ett gemensamt EU-projekt med Italien, Holland, Frankrike, Polen, Irland, Rumänien, England och Norge. Länderna ska tillsammans arbeta med att skapa nya metoder och strategier för fortsatt utveckling av konceptet Family Learning.