Hela 22 skolcaféer i Göteborg säljer smörgåsar till eleverna, bara två säljer godis och tre kaféer säljer läsk. Det framgår av en inventering i Göteborgs högstadieskolor som miljö- förvaltningen låtit göra. Enkäten gick ut till 40 skolor, bara 23 svarade.

– Jag är överraskad över att så få skolkaféer säljer läsk och godis, säger Rebecca Palosaari, Agenda 21-samordnare i Göteborgs Stad och den som beställt undersökningen.

– Men läsken har man tydligen ersatt med saft och Festis och andra drycker som inte är så nyttiga. Och i stället för godis säljs ofta kakor, bullar, glass och kokosbollar. Så jag tycker inte att man kan dra slutsatsen att vi har särskilt hälsosamma skolkaféer.

Kan köpa i affären

Enkäten gick ut till den ansvarige för skolkaféet på de drygt 40 skolor i Göteborg som har årskurs 7–9. Bara 23 svarade.

– Man kan gissa att de som inte svarat har ett mindre nyttigt utbud. Det hade varit intressant att få veta även vad de säljer, kommenterar Rebecca Palosaari.

Men eleverna kan väl lika gärna köpa godis och läsk i kiosker och affärer i närheten?

– Jo, ofta är det så. Men skolorna kan samarbeta med kiosker och närbutiker och komma överens om regler. Jag tycker att skolan har ett ansvar att inte sälja sötsaker alls, som förälder vill man inte det.

Rebecca Palosaari säger att en grupp på miljöförvaltningen nu ska studera svaren närmare. Eventuellt går man sedan vidare med projekt på några skolor.

– Vi vill att eleverna ska vara delaktiga och vilja förändra utbudet, inte bara mot mer hälsosamma utan även ekologiskt och etiskt riktiga produkter. Syftet är att eleverna själva ska välja sådana varor.

Fotnot:
Undersökningen ”Skolkafeterian – en hälsoresurs?” har gjorts i en B-uppsats av eleverna Carolina Engvers och Anja Dedeski, programmet Hälsopromotion vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.