Barnen lär sig läsriktning, meningsuppbyggnad och ordförståelse. Reading to Learn är en textbaserad pedagogik som utvecklades i Australien för andraspråkselever på lågstadiet i utsatta områden. Nu gör den succé hos förskolebarnen i Eriksbo.  

Metoden Reading to learn utgår från ett antagande om att läsning och skrivande är avgörande för lärande i alla ämnen. På förskolan Eriksbo Östergärde 3 har personalen och barnen arbetat med metoden sedan i våras. De provade sig fram och hittade ett sätt som passade för de äldre barnen på förskolan.

Meningar som klipps itu

När förskolan arbetar med Reading to learn utgår de från en bilderbok. De börjar med att titta på bilderna, pratar om vad som händer, formar hypoteser och läser tillsammans. Sedan väljer

Zhean Mohammad Murad, Anna Palmqvist Rundström och Anette Nilsson jobbar med Reading to learn. Foto: Petter Trens

personalen ut en mening som klipps itu. När meningen ska byggas ihop igen ställer de vägledande frågor till barnen för att de ska få ihop meningen igen.

–  Ibland blir det fel ordföljd, oftast märker barnen det själva och hjälps åt för att få det rätt, säger Anette Nilsson, som också arbetar som förskollärare på förskolan.

Med metoden lär sig barnen läsriktning, meningsuppbyggnad, ordförståelse och de får träna på att samarbeta.

Språkbredden är en styrka

På förskolan finns flera barn som är flerspråkiga. All undervisning sker på svenska men personalen väljer ut återkommande ord ur böcker och översätter till alla språk som finns på förskolan.

– Vi märker att den insatsen betyder mycket för barnen och de får visa och lära oss och de andra barnen lite av sina språk, säger Anette Nilsson.

Här finns personal som pratar ett eller flera av språken kurdiska, arabiska, dari, persiska, turkiska och engelska. Trots språkkunskaperna som finns på förskolan kan det emellanåt vara utmanande att kommunicera. Personalen får ibland använda kroppsspråk eller Google translate för att berätta för vårdnadshavare om aktiviteterna på förskolan.

– Det ingår i vår yrkesroll och gör att vårdnadshavarna känner sig mer delaktiga och kan ställa frågor om både barnen och verksamheten, säger Zhean Mohammad Murad, förskollärare.

Förskolan har skapat en miljö där barnen känner sig trygga med att använda alla sina språk. Minns man inte ordet sax på svenska så kan man säga det på sitt modersmål istället.

– När barnen får utveckla alla sina språk stärker det deras identitet och de får otroliga resurser som de har nytta av senare i livet, säger Zhean Mohammad Murad.

Stort fokus på kompensutveckling

På förskolan uppmuntrar rektorn Anne-Marie Eckermark personalen att utbilda sig och ta vara på de möjligheter till kompetensförstärkning som erbjuds. Både Anna Palmqvist Rundström och Anette Nilsson har gått utbildningarna Reading to learn och interkulturalitet och flerspråkighet på Göteborgs universitet.

– Det är genomgående här, vi får mycket stöd och uppmuntran av vår rektor och det är så vi arbetar på förskolan också. Förhållningssättet som vi har till varandra, barn och vårdnadshavare är jätteviktigt och bidrar till att vi trivs så bra här på vår arbetsplats, säger Anna Palmqvist Rundström.

Foto: Förskolan Eriksbo Östergärde 3