Det ska bli lättare för arbetslösa att få en praktikplats inom äldre-, handikapp- och barnomsorgen i Göteborg. Lösningen är att kommunen centralt står för praktikpengen som staten kräver.

– Vi måste få bort den här avgiften. Den är ett hinder för att ordna praktik och det i sin tur gör det svårare att skaffa personal till omsorgen, som vi så väl behöver. Därför ställer vi upp med kommuncentrala pengar, säger kommunalrådet Rune Hjälm, (v) som är ansvarig för arbetsmarknadsinsatser inom kommunen.

Tusentals göteborgare går arbetslösa med socialbidrag och många av dem är intresserad av att arbeta inom vården. Kommunen garanterar en fast anställning efter godkänd examen.

Problemet är att det varit svårt att ordna praktikplatser. Det beror både på att det krävs en handledare som tar sig tid att hjälpa praktikanten och att verksamheten måste betala upp till 3.000 kronor per person och månad till staten. För att fler socialbidragstagare ska få praktisera har kommunens arbetsmarknadspolitiska delegation beslutat att stå för praktikpengen för alla arbetslösa.