Matte och svenska populärast. Nu startar höstens läxhjälp på Stadsbiblioteket. På tisdags- och onsdagskvällar finns hjälp att få i de flesta ämnen för elever på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, komvux och sfi. Hit är alla välkomna, oavsett var du bor.

Läxhjälpen är ett stöd i studierna och alla elever är välkomna, oavsett om det handlar om att få hjälp med läxan, möjligheter att öva lite extra eller komma ikapp i något särskilt ämne.

– Det viktiga är att det finns vuxna att fråga. Annars är ofta biblioteket en plats där man sitter och pluggar själv eller träffas för att göra grupparbeten. I läxhjälpen får man stöd utifrån sina egna behov, säger Rebecca Odin Ekström, samordnare läxhjälpen på Stadsbiblioteket Göteborg.

”Själva läxan gör man själv”
De allra flesta frågorna rör matte och svenska, men här finns hjälp att få med allt från omvårdnadsämnen till samhällskunskap.

– Vi får mycket ämnesfrågor om matte och svenska. Vi förklarar också vad svåra ord i läxan betyder och kan hjälpa till med litteratur. Men själva läxan gör man själv. Du kommer hit för att du vill lära dig och klara av studierna.

Läxhjälpen är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket, Röda korsets ungdomsförbund, Mattecenter och lärarstudenter från Göteborgs universitet. Läxhjälp arrangeras också av biblioteken i stadsdelarna och på vissa skolor i Göteborg.