Lätt sätt att lära känna staden. Eriksbergskranen, Slottsberget, Maritiman och Kanalhuset. Alla bär de på sin berättelse om Göteborg. Under våren erbjuds nyanlända elever en lektion på Göta älv. Det ger chans att lära känna sin nya stad, och därmed vara delaktig i hur den ska se ut i framtiden.

Göteborgs museer erbjuder ett program med ett hundratal lektioner med koppling till bland annat konst, natur och historia. De kan bokas av skolor i Göteborg och är gratis.

Älvrummet och Sjöfartsmuseet har sedan några år hållit en lektion ombord på Älvsnabben som handlar om viktiga landmärken längs älven. Nu har den anpassats till nyanlända elever med somaliska och arabiska som modersmål. Under våren erbjuds tolv tillfällen, varav fem redan är inbokade.

– Förutsättningen för att delta är att eleverna har med sig en lärare som kan tolka, säger Sara Carlsson, guide på Älvrummet.

Göteborg från 1700-tal till nutid
Grupperna kliver på Älvsnabben vid Klippan och går av vid Lilla bommen. Längs vägen berättar en pedagog från Sjöfartsmuseet om de platser båten passerar – deras historia och vad de betyder för Göteborg idag. På så sätt får eleverna kunskap om allt från Ostindiefararens resor på 1700-talet till teknikklustret kring Kuggen – den röda futuristiska byggnaden på Lindholmen.

– Syftet är att ge chans att lära känna sin stad. Det är ju barnen som är den framtida staden, de som ska leva och bo här, säger Sara Carlsson.

Efter avstigning vid Lilla Bommen följer ett besök i Älvrummet, där eleverna kan följa den väg de nyligen åkt i den stora modellen.

– Runt om modellen finns 3D-skärmar där man kan zooma in på olika stadsdelar och se var man bor. Det gör att man kan se sig själv i ett större sammanhang och att vi kan lyfta frågan om att bygga en stad för alla. Det tycker jag är fantastiskt, säger Sara Carlsson.

2926.jpg
Foto: Carin Smederöd