”Det känns bra att sluta på topp!” Hallå där Lena Svensson, pedagog på öppna förskolan vid Opaltorget! Du går i pension i veckan efter att ha jobbat i öppna förskolan sedan den startade 1980 – vad har hänt sedan dess?

– 1980 öppnade massor av öppna förskolor i Göteborg, bland annat i Tynnered där jag har jobbat. Under mitten 1980-talet fanns det som flest öppna förskolor i Göteborg, runt 45 stycken. Sedan blev de färre under 1990-talets besparingar. Nu känns det som att det har gått uppåt igen, och staden har öppnat familjecentraler där öppna förskolan är samlokaliserad med andra aktörer som barnavårdscentral, individ- och familjeomsorg och mödravårdscentral.

Hur har Tynnered förändrats?
– Då var det fler familjer med barn som var hemma – nu går fler på förskolan och vi har mest yngre barn med föräldrar hos oss. Området har också förändrats sedan jag började. I början av åttiotalet var det framför allt svenskfödda och en stor grupp invandrade assyrier som bodde i Tynnered. Nu är det väldigt blandat från jordens alla hörn.

– I och med att jag jobbat här så länge träffar jag nu för tiden också föräldrar som gått här när de var barn. Det är roligt – man känner sig ibland som en mormor för barnen. Det blir en kontinuitet och en trygghet.

Vad har varit roligast?
– Alla möten med människor! Och att få lära sig så mycket om olika kulturer utan att åka utomlands – det är fantastiskt att man kan göra det mitt i storstan i Sverige.

I veckan får ni studiebesök av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Varför då?
De kommer hit för att studera en grupp som vi har sedan 2008, som vi kallar för förberedande SFI. Där får invandrarföräldrar lära sig svenska med en SFI-lärare, samtidigt som vi håller pedagogisk verksamhet med barnen. Man märker att föräldrarna som varit med får högre självförtroende och självkänsla och förstår mer av hur det svenska samhället fungerar.

Hur känns det att gå i pension efter nästan 40 år i Tynnereds öppna förskola?
– Både och! Det är skönt för kroppen, man är inte lika rörlig som förr. Men samtidigt kommer jag nog att sakna alla barn, föräldrar och möten. Det känns också väldigt skönt att SKL uppmärksammar vårt arbete med förberedande SFI, att det kommer leva vidare och uppskattas. Under årens lopp har vi stridit för att få ha det kvar men nu känns dt som att vi har vind i seglen. Det känns bra att sluta på topp!