Konstlektioner i skolan och filmprojekt på konsthallen.  Göteborgs Konsthall och Lövgärdesskolan i Angered har genom ett samarbete gett eleverna större inblick i vad konst är och vad konsthallen har att erbjuda. Arbetet har följts av en forskare som nu analyserar vad det är som gjort arbetet så lyckat – samtidigt som samarbetet fortsätter i nya former.

– Samtliga parter uttrycker stark tillfredsställelse i projektet och ser det som lyckat. Jag är förvånad över det här tydliga positiva resultatet, så brukar det inte vara, säger forskningsledare Sofia Lindström Sol, som följt arbetet på Lövgärdesskolan som en del av en pågående forskningsstudie.

Samarbetet inleddes våren 2017, efter att Göteborgs kulturinstitutioner fått som särskilt uppdrag att arbeta med att stärka relationerna till skolor i socialt utsatta områden.

– I vårt arbete ingår sedan länge en uppsökande verksamhet, där vi utgår från de konstformer som ingår i de aktuella utställningarna. Så som en del av det nya uppdraget valde vi att fokusera stora delar av det arbetet på Lövgärdesskolan i Angered, säger Mija Renström, intendent för pedagogik på Göteborgs Konsthall.

Konstlektioner för elever och lärare
Samarbetet inleddes med sex skapande lektioner på skolan, riktade till fem klasser i årskurs 4 och 5. Där introducerade konsthallens personal i dialog med lärarna olika typer av samtidskonst.

– För att lärarna verkligen skulle förstå hur vi tänkte oss arbetet med barnen började vi med en frivillig workshop för lärarna, så att de själva skulle få med sig en upplevelse av vad konst är och kan vara. Utan de lärarnas engagemang hade det här aldrig gått.

När konstlektionerna var avslutade hölls en gemensam introduktion om hur resan från skolan till konsthallen skulle gå till och vad eleverna skulle möta när de kom dit. Först därefter besökte klasserna Göteborgs Konsthall.

– Allt handlar om att bygga relationer och att få eleverna att känna sig trygga i situationen, så att de kan ta in upplevelsen. När de kom hit togs de om hand av två konstpedagoger som de redan träffat på skolan och tillsammans med dem utforskade de konsten och arkitekturen i våra rum. Genom att ha en dialog om hur de olika rummen ser ut skapades ett samtal om vad en konsthall är, vad samtidskonst är och vad vi gör här, säger Mija Renström.

Var med och ordnade filmfestival
Eleverna deltog även i en filmworkshop och fortsatte därefter att göra egna filmer på lektionstid. Samtliga visades sedan på filmfestivalen ”Vänskap IRL” som i samarbete med Akademi Valand anordnades på konsthallen i mars 2018, för barn mellan 8 – 12 år från hela Göteborg. Eleverna fick också ansvar för att välja ut vilka filmer det skulle hållas filmsamtal om under festivalen. Några var också med och planerade festivalprogrammet, medan andra höll i själva samtalen.

– Samarbetet blev en förlängning av det värdegrundsarbete som redan bedrevs på skolan och visar att vi genom samtidskonst kan ta upp angelägna frågor. Det handlar också om att sätta barnens upplevelser och verklighet i fokus utan att först tolka dem genom vuxna ögon.

Genom samarbetet hoppas både skolans och konsthallens personal att det ska bli mer naturligt för eleverna att besöka såväl konsthallen som stadens museer och andra kulturinstitutioner.

– Arbetet på Lövgärdesskolan fortsätter, nu till våren lägger vi till exempel större delen av vår pedagogiska verksamhet där under två-tre veckor. Syftet är att få en naturlig växelverkan mellan skolan och konsthallen. Men vi har också andra uppsökande verksamheter på andra ställen i staden.

Olika mål, med gott resultat
Sofia Lindström Sol undersöker i sin forskning hur stadens olika kulturinrättningar utformar den verksamhet som är förlagd utanför själva institutionerna. Bland dem konsthallen, Stadsmuseet och Göteborgs Stads projekt ”Staden där vi läser för våra barn”.

– Att lärarna är så nöjda på Lövgärdesskolan är intressant eftersom det från början har funnits väldigt olika ingångar till vad som ska ske. Personalen på skolan har haft mer instrumentella mål, med fokus på att barnens ska lära sig hur man är en vän och hur man behandlar varandra lika. Konsthallens ingång har framförallt varit att barnen ska möta konsten och ta plats i rummet. Nu återstår det att analysera hur det har blivit så här lyckat och vad vi kan lära oss av det, säger Sofia Lindström Sol.