”Kunskap är makt”. Made in Backa är en tidning som produceras av barn och ungdomar i Backa. Syftet är bland annat att förebygga brott och kriminalitet, ge barnen ökad kunskap om varandras kulturer och bättre förståelse för varandras olikheter.Idén med Made in Backa kommer från Homeira Tari, författare, kulturpedagog och ungdomshandledare i Backa.

– Jag presenterade upplägget för Författarcentrum Väst. De tände på idén och numera finns även Made in Tuve och Made in Kärra.

6EDA.jpg
Homeira Tari är anställd av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen som ungdomshandledare. Projektet har under snart fem år finansierats med stöd från Allmänna Arvsfonden, Olof Palmes minnesfond, Skandia, Göteborgs Stad och med Författarcentrum Väst som projektägare.

– Jag undersöker hela tiden nya möjligheter till fortsatt finansiering. Jag har jobbat med över 400 barn hittills och förutom tidningen, har vi skrivit böcker, gjort filmer, musik och arbetat med kultur på många olika sätt, säger Homeira som gärna vill se en Made in Angered eller Made in Biskop i framtiden.

Barnen själva säger att de har utvecklat sitt språk, lärt känna varandra på ett annat sätt och fått bättre självförtroende.

– Målsättningen är att vi ska minska fientligheten, skapa bättre självkänsla och större trygghet. Det tycker jag att vi har levt upp till hittills, säger Homeira.

Kunskap är makt
Idag är flera av ungdomarna ute och föreläser i skolorna, bland annat om hur det är att arbeta med en tidning, vikten av demokrati och barns rättigheter. Att ”kunskap är makt” är något Homeira lyckats förmedla på ett positivt sätt.

– När jag skickar ut någon för att intervjua en politiker händer det ofta att de kommer tillbaka med en helt annan uppfattning än tidigare. Politiker har blivit coola, eftersom de har stort inflytande på vårt dagliga liv. Att kunna påverka på ett demokratiskt sätt är helt enkelt coolt, säger Homeira Tari.