Kartläggning och tidigt stöd. En satsing på nio miljoner ska få elever med hög frånvaro att vara i skolan mer. Målet är att nå 40 till 50 barn och deras familjer. Det handlar i första hand om elever i årskurs 6 och 7 med mer än 20 procents frånvaro.

Skolfrånvaro kan till exempel bero på att någon känner ångest eller oro över att vara i skolan eller inför att lämna hemmet. Både sociala och psykologiska faktorer kan ligga bakom.

– Vi ska nu göra en fördjupad kartläggning över hur stort problemet är och vad som ligger bakom. Eleverna med hög frånvaro är så gott som uteslutande elever med en komplex problematik där flera olika komponenter ingår, säger Minou Padellaro, projektledare.

Under våren ska ett team där specialpedagog, skolpsykolog, primärvårdspsykolog och socionom ingår. Tillsammans med elevhälsan ska de hitta elever som riskerar en problematisk skolfrånvaro och erbjuda stöd.

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné har beviljats 4,5 miljoner från Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel för en treårsperiod. Stadsdelsförvaltningen och Västerleden Allemanshälsan/Järnhälsan skjuter till lika mycket.