Maria Andersson. Foto: Kungsbacka kommun

Tillträder 1 januari. Maria Andersson blir ny förvaltningsdirektör för grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Det beslutade grundskolenämnden på tisdagen.

Maria Andersson är sedan 2018 förvaltningschef för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Hon har lång erfarenhet från ledande befattningar inom såväl skola som kultur och fritid och har tidigare bland annat arbetat som rektor och områdeschef i Göteborgs Stad.

Maria Andersson tillträder sin nya tjänst 1 januari 2023.