60 skolor i regionen slåss om uppmärksamheten när 15.000 besökare kommer till Svenska Mässan för att få information inför gymnasievalet. Göteborgs stad satsar både på lockande marknadsföring och på neutral vägledning.

”Bli vad du vill!” lyder uppmaningen på en färgglad tidning som nyligen landade i brevlådan hos regionens alla elever i årskurs nio.

Samma budskap kommer att möta dem när de från onsdag till fredag har möjlighet att besöka Göteborgs kommunala skolors montrar på Gymnasiedagarna på Svenska Mässan.

15 + 1 kommunala montrar

– Göteborgs stads 15 skolor finns på plats för att visa upp sig och sina respektive utbildningar, och dessutom har vi en monter där vi marknadsför skolorna gemensamt, säger Josephine Andersson, informationsansvarig på utbildningsförvaltningen.

Att locka till sig elever har blivit en fråga på liv och död för många gymnasieskolor, inte bara i Göteborg utan i hela landet, sedan valfriheten för eleverna, och därmed konkurrensen mellan skolorna, släpptes fri för några år sedan. När årskullarna nu dessutom blir mindre och antalet friskolor ökar har kampen om eleverna blivit än hårdare.

Reklam och information

De 15.000 besökare som väntas till Gymnasiedagarna kommer att mötas av lockande tongångar från ett 60-tal skolor, hälften kommunala och hälften fristående, från Göteborg och kranskommunerna.

– Det kan vara väldigt förvirrande både för eleverna och deras föräldrar som besöker mässan att sortera alla intrycken. Därför har vi på Vägledningscentrum en egen monter där kommunens studie- och yrkesvägledare erbjuder helt fristående och oberoende information och vägledning, som utgår från den enskilde elevens förutsättningar och intressen, säger Åsa Wall Lorentzi på Vägledningscentrum.

Vägledningscentrum startade sin verksamhet 2003, då Göteborgs Stad fattade beslutet att studie- och yrkesvägledarna på de kommunala grund- och gymnasieskolorna inte skulle delta i marknadsföringen utan enbart fokusera på att vägleda eleverna.

Fotnot:
Gymnasiedagarna hålls i F-hallen på Svenska Mässan med ingång via entré 2 mittemot Liseberg, onsdag och torsdag klockan 8.30-20 och fredag klockan 8.30-14.