Prisas av Svenska akademin. Martin Ahlstedt, svensklärare på Lindholmens tekniska gymnasium, har fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2016. Priset är på 50 000 kronor och delas ut på bokmässan i höst.

Grattis Martin! Hur känns det?
– Jag blev väldigt överraskad. Jag visste inte ens att jag var nominerad. Det finns ju många lärarpris men för en svensklärare är det klart att Svenska Akademiens pris är det som smäller högst.

Hur gör du för att stimulera intresset för svenska språket och litteraturen hos dina elever?
– Den här frågan är svår att svara kort på, men några saker är avgörande:

• Jag ägnar mycket tid åt boksamtal i smågrupper så att eleverna inte lämnas ensamma med sin läsning. Har jag till exempel lektion i 90 minuter kan jag, när vi har boksamtal, dela upp den så att tre grupper får varsin halvtimme till boksamtal. Det är viktigt att alla får taltid och att ingen kan gömma sig och inte säga något.
• Jag lägger mycket tid på inledningen av en bok, så att alla kommer in i läsningen. De första sidorna kan vara bra att läsa högt.
• Jag går mycket på teater så att eleverna får en chans att upptäcka även den typen av berättande. Det leder i bästa fall till ett ökat intresse också för litteratur.

Vad består priset av och när kommer du att få ta emot det?
– Priset delas ut på bokmässan i höst. Det består av 50 000 kronor till mig och 30 000 kronor till svenskämnet på skolan.