Variationsrik och mångsidig undervisning. Eva Björklund på Herrgårdsskolan i Lundby får Årets lärarpris i matematik som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien. Hon får utmärkelsen för att hon skickligt leder elevernas kunskapsutveckling med ”sin variationsrika, mångsidiga och rika panel av undervisningsmetoder”.

Varje år delar Kungliga Vetenskapsakademien ut Årets lärarpris – Ingvar Lindqvistprisen – i matematik, fysik, biologi och NO. I år gick priset i matematik till Eva Björklund som undervisar elever i årskurs 5-7 på Herrgårdsskolan.

Det är den skickliga användningen av olika undervisningsmetoder som lyfts fram i prismotiveringen.

Pratar matematik med varandra
– Jag varierar undervisningen och blandar gärna olika arbetssätt. Det innebär att eleverna får jobba en del med laborativa material, men framförallt är kommunikationen viktig. Jag vill undvika envägskommunikation och istället diskutera med varje enskild elev. Eleverna ska också kunna prata matematik med varandra, säger Eva Björklund.

Mest intresserad är hon av konsten att ställa den rätta frågan.

– Istället för att ge exempel måste man utgå från förståelsen. Eleven ska själv komma på principen för matematiska lagar. Ibland är det en omväg, men det här sättet att tänka ger eleverna en trygghet. När de stöter på ett problem vet de att de förstår matematik och kan hitta lösningar.

Utvecklar matematikappar
Eva Björklund arbetar också med att utveckla appar och läromedel. Där är det en ännu större utmaning att se till att förståelsen kommer först.

– Därför börjar apparna om multiplikation och division med bilder, jag går från det konkreta till det abstrakta, säger hon.

Kungliga vetenskapsakademien har instiftat priset för att visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning och peka på lärarnas viktiga roll för landets utveckling.

Pristagarna är Vetenskapsakademiens gäster under några dagar kring månadsskiftet mars-april och får bland annat presentera sin undervisning på Ingvar Lindqvist dag den 1 april. Själva prisutdelningen sker under högtidliga former i kungaparets närvaro den 31 mars.