”Våld kan också vara ekonomiskt”. Göteborgs Stad driver just nu en informationskampanj mot våld i nära relationer. Samtidigt pågår sedan ett år tillbaka seminarier för medarbetare på Boende med särskild service, BmSS, på Hisingen för att sprida kunskap om hur våld kan upptäckas – och förhindras.

När Nicklas Axelssons och Josefin Bunis håller sin genomgång väcker det en hel del reaktioner hos medarbetarna som är på plats och lyssnar.

— Intressant och samtidigt provocerande, jag önskar att vi kunde göra mer, säger en av dem.

Via Teams berättar Nicklas Axelsson och Josefin Bunis om hur människor som har en funktionsnedsättning kan drabbas extra hårt av våld i nära relationer. Siffror visar att mer än en tredjedel har blivit utsatta för kränkande behandling under det senaste året.

— Det är viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer inte bara kan vara fysiskt och psykiskt – utan också ekonomiskt, säger Nicklas Axelsson.

Hoppas kunna fortsätta

Pandemin med isolering som följd har gjort att våldet i hemmen ökat vilket Göteborgs Stad uppmärksammat i flera omgångar. Nu senast med budskap som ”Alla har rätt att leva utan våld – det finns stöd och hjälp att få”. Informationssatsningen som riktar sig till medarbetare i staden och till invånarna drog igång 26 april och pågår i två veckor.

Kampanjen är självklart välkommen men samtidigt är det också viktigt att hålla i, menar de båda seminarieledarna. Det räcker inte med engångssatsningar utan det behövs kontinuerlig utbildning och påminnelse för att upprätthålla kunskapen.

Ett bra exempel är just den insats som Josefin och Nicklas nu genomför där alla 18 boenden med särskild service som ingår i Hisingen 2 (före detta Lundby) får besök. Den här vändan vänder de sig till medarbetarna, tidigare var det brukarna.

”Våra brukare ska ha samma rättigheter att kunna leva sina liv”

Förhoppningen är sedan att kunna fortsätta på boenden med särskild service över hela Hisingen och därefter resten av staden.

— Våra brukare ska ha samma rättigheter att kunna leva sina liv som alla andra men vi vet att de är extra utsatta även när det gäller att få tillgång till hjälp och stöd. Det borde finnas mer resurser för dem, säger Josefin Bunis.

Till vardags jobbar Josefin Bunis och Nicklas Axelsson som stödpedagoger. Båda har sedan tidigare med sig engagemang och utbildningar som gjort att de känner sig extra motiverade att arbeta för att motverka våld i nära relationer.

— Vi stöttar våra kollegor och visar hur viktigt det är att uppfatta signaler – lyssna kan alla göra, nästa steg är att ta det man fått veta vidare.