Inblick i arbetet ska motverka sabotage. I Kortedala ordnas en Blåljusdag den 16 maj då mellanstadieelever från fyra skolor får träffa blåljuspersonal. Förhoppningen är att mötet ska skapa kunskap och förståelse för det arbete som polis, räddningstjänst, ambulans- och kollektivtrafikpersonal gör.

I Östra Göteborg har man upplevt problem i samband med utryckningar av blåljuspersonal. Det har varit trakasserier, stenkastning och vandalisering av bilar. Beteendet och den negativa inställningen till blåljuspersonal har börjat krypa ner i åldrarna och därför satsar stadsdelen på en Blåljusdag.

Brandövning
‒ Vi vill dels berätta om hur de jobbar och dels ge information som kanske kan inspirera till ett framtida yrkesval, säger Maria Bolander som är trygghetssamordnare i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

Besök i en ambulans
Under Blåljusdagen kommer eleverna få svar på frågor som de lämnat in i förväg. De kommer också fåtillfälle att titta i utryckningsfordon och bekanta sig med olika arbetsverktyg.

Förutom polis, räddningstjänst, ambulans- och kollektivtrafikpersonal kommer även Människan bakom uniformen, MBU, vara på plats för att ge en inblick i sitt arbete.

Maria Bolander berättar att hon hoppas att dagen ska ge barnen ett konsekvenstänk, att de förstår vad det innebär att sabotera för blåljuspersonal i arbete.

‒ Kunskapen om att de räddar liv och situationer som kan vara farliga för oss alla är viktig att få fram. De behöver förstå att nästa gång kanske det är deras morbror som är jättesjuk och behöver hjälp.

Övning