Ny arbetsmarknadssatsning i Göteborg. I torsdags gick startskottet för ett nytt mentorskapsprogram för invandrade ingenjörer. Målet är att de ska få verktyg och nycklar för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. ”Med god kunskap i svenska, utbildning och erfarenhet tror jag det kommer att gå bra”, säger deltagaren Sujitha Anand.

– Jag tror att programmet kommer att hjälpa mig mycket. Jag har fått en mentor som arbetar inom samma fält som min utbildning – inbyggda elektroniska system. Hon har redan gett mig många råd, och vi har bokat in tre möten. Jag har letat länge efter kontakter, men inte lyckats förrän nu. Jag är väldigt glad.

Det säger Sujitha Anand, som har flyttat hit från Indien med målet att börja arbeta som ingenjör i Sverige.

Sedan februari har hon tillsammans med 15 andra invandrade ingenjörer gått en snabbutbildning där de läser SFI- och gymnasiesvenska, kompletterat med arbetsmarknadsutbildning med studiebesök, branschspråk och kartläggning av erfarenheter. Tanken är att de efter ett år ska vara klara att gå ut i arbetslivet.

Nu har Sujitha Anand dock gjort ett uppehåll från svenskastudierna för att läsa en masterutbildning på Chalmers.

Ömsesidig integration
Alexander DeCerein är planeringsledare på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, och har planerat satsningen tillsammans med Karin Sjödin, rektor SFI.

– För högutbildade grupper som ingenjörer är det svåraste med att komma in på arbetsmarknaden ofta nätverksdelen. Vem ska man prata med, och hur ser ingenjörsrollen ut i Sverige?

Därför får studenterna träffa svenska mentorer – ingenjörer som anmält intresse för att delta i projektet som bollplank och samtalspartners. Alexander DeCerein berättar att det har varit ett stort intresse för att delta som mentor – till de 16 platserna fick de in 150 ansökningar.

– De ska träffa våra adepter nio gånger på ett halvår och vara engagerande diskussionspartners. Prata om hur branschen fungerar och nätverka, men också förhoppningsvis få en personlig relation. Projektet är lika mycket till för mentorerna som för adepterna – det är ömsesidig integration.

”I Göteborg skriks det efter ingenjörer”
Det finns ett stort sug efter utbildade ingenjörer på Göteborgs arbetsmarknad. Det är en av anledningarna till att man från stadens sida valt att satsa på just den här gruppen. Men parallellt hålls också liknande utbildningar för andra grupper som ekonomer och kortutbildade.

– Samhällskostnaden för utbildningen av en genomsnittlig svensk är i dag runt sex miljoner. Om vi då kan få högutbildade invandrare i arbete med ett års utbildning är det en vinstmaskin resursmässigt, och en enorm samhällsnytta. I Göteborg skriks det efter ingenjörer. Vi vill helt enkelt ge dem de verktyg och nycklar de behöver för att komma in på arbetsmarknaden, säger Alexander DeCerein.

Mentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sveriges Ingenjörer.