År 2005 hade bara drygt hälften av Sjumilaskolans femteklassare godkända resultat i de nationella proven i svenska. Våren 2008 har andelen godkända elever ökat till hela 88,7 procent. Det stora lyftet beror på en konsekvent satsning på läsning av skönlitteratur menar Sjumilaskolans rektor Jan Arvidsson.

Pedagogerna på Sjumilaskolan arbetar sedan drygt fyra år tillbaka med skönlitteratur för att stärka eleverna i svenska språket.

Satsningen på läsning har gett stor effekt. Förutom att elevernas resultat i svenska på nationella proven har förbättrats kraftigt, har resultatet i matematik har också förbättrats.

Började med pengar från Storstadssatsningen

– Vi ser att det är kopplat till den ökade läsförståelsen, konstaterar Jan Arvidsson.

Läsprojektet startades med medel från Storstadssatsningen, men drivs nu vidare av Sjumilaskolans lärare tillsammans med skolbiblioteket.

– Tanken är att eleverna ska läsa mycket, och regelbundet, fortsätter Jan Arvidsson.

Läsningen följs sedan upp av pedagogerna, med samtal om bokens innehåll, om ord och begrepp.

2344