Utvecklade arbetssätt. I Göteborgs Stads förskolor är barnen nu ute mer än tidigare. Att vara utomhus innebär andra utmaningar än då undervisningen sker inomhus och många förskolor har utvecklat sitt sätt att arbeta under pandemin. Ett rektorsteam på Hisingen har gjort en utbildningsinsats för alla som arbetar i barngrupp. Målet är ökad kvalitet och ökade förutsättningar att inkludera alla barn i undervisningen i utemiljö.

I norra Biskopsgården /Länsmansgården ligger sju förskolor där rektor Mence Rahal och hennes rektorskollegor ansvarar. När pandemin kom och verksamheten skulle hållas mer utomhus började de fundera på hur undervisningen kunde bli lika bra ute som inne och samtidigt inkludera alla barn.

Alla som jobbar i barngrupp är med och planerar

– Vi insåg att när vi är utomhus tar personalen en mer övervakande roll och det ville vi ändra på. Vår vision är att vi ska ha mer undervisning ute och den ska vara lika bra som när vi är inomhus, säger Mence.

I en av Mences förskolor har all personal i barngrupp, såväl förskollärare som barnskötare, nu fått ansvar för att planera en dag var utifrån ett rullande schema. Alla har fått välja ett av målområdena i läroplanen och planera aktiviteter utifrån ämnet.

– De som inte har så mycket erfarenhet får stöd och hjälp att planera undervisningen. Att alla i personalen får ta ansvar ger ökad kvalitet. Det här är också ett sätt för oss att synliggöra läroplanens mål, säger Mence.

Utbildningsinsats för hela teamet

I rektorsteamets förskolor går många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och rektorerna får därför extra resurspengar. Mence tog med idéerna om att utveckla undervisningen utomhus till sina kollegor.

– Vi diskuterade hur vi skulle använda pengarna på bästa sätt. Hur ökar vi kvaliteten för att kunna inkludera de som har störst behov? Hur får vi med dem i den dagliga undervisningen på ett så bra sätt som möjligt?

Diskussionerna landade i att teamet köpte en utbildningsinsats om utevistelsens möjligheter, riktad till all personal. Alla 7 förskolor med cirka 150 personal i barngrupp har nu fått eller kommer att få en föreläsning och delta i en workshop. Utbildningspaketet handlar om hur förskolan kan bedriva undervisning utomhus, kopplat till läroplanen.

– Ju mer kompetens all personal har, desto mer kan de hjälpa de som behöver det mest, säger Mence.

Jobbar både med miljöer och aktiviteter

Förskolorna gör också en kartläggning av utemiljöerna. Nuläget dokumenteras och en ny kartläggning ska göras om ett år, för att se om insatserna har gett rätt effekt.

– Vi ser vissa resultat redan nu. När vi frågat barnen vad personalen gör när de är ute svarar de på ett sätt som visar att personalen är aktiv, bland annat ”de leker med oss, köper glass av oss, hjälper och tröstar oss och vi får måla om vi vill”.

– Leken är en jätteviktig del av lärandet. En bra utemiljö lockar till lustfyllt lärande via leken, exempelvis att lära sig matematik när barnen leker affär. Det blir lättare att jobba om man har utrustning för det, säger Mence, som utvecklat utemiljön under våren med bland annat kiosk och kök.

Fler intryck utomhus

Det kan vara lite svårare att få med sig barnen i undervisningen utomhus, eftersom det finns mer som lockar, fler intryck, öppna ytor och blandade avdelningar.

–Vi kan inte tvinga barnen att vara med på undervisningen, istället gäller det att väcka deras intresse. Ett exempel är när en pedagog klätt ut sig och blivit en sagofe för att locka barnen att komma och lyssna på högläsning. Det blir något nytt och magiskt!