Vetenskapsrådet har beviljat sammanlagt 1,5 miljon kronor till ett forskningsprojekt vid IT-universitetet i Göteborg. Pengarna ska gå till studier om livslångt lärande med hjälp av IT.

Det stora anslaget, 500.000 kronor per år i tre år, tillfaller OLC-projektet vid IT-Universitetet i Göteborg. OLC är en förkortning av Online Learning
Communities och handlar om inlärning i grupp med stöd av IT.

OLC-projektet startade vid IT-universitetet i januari 2002 och ansvarar också för en del av Universitetets magisterprogram IKT och lärande.

Under januari 2003 kommer OLC-gruppen även att genomföra en öppen föreläsning med Rickard Ericsson, grundare av marknadsledande webb-
communitien Lunarstorm.