Nu minskar skolket på Göteborgs gymnasieskolor. Efter några år då skolkandet ökat är höstens skolksiffra 15 procent lägre jämfört med förra läsårets. "Den oanmälda frånvaron tycks vara på väg ned vilket är glädjande. Jag tror det beror på att föräldrar har bättre koll på när barnen är i skolan genom sms, epost och webbsidan Skolplatsen", säger Åke Hallberg på utbildningsförvaltningen.

Under hösten har den oanmälda frånvaron, som kan definieras som skolk, varit 8,5 procent. Under hela förra läsåret låg siffran på drygt 10 procent.

– Vi behöver vänta tills vi kan jämföra hela läsåret innan vi säkert vet om skolket är på väg ned. Men min känsla är ändå att skolorna fokuserar mer på frånvaro nu än de har gjort tidigare, säger han.

Uppmärksammat försök

Uppmärksamheten var stor i media när Göteborg i våras som första kommun i landet införde möjligheten att få information om närvaron i skolan via sms och epost. Inte minst efter SVT Rapports inslag om att skolkandet ökat stort i landet de sista två åren.

I Göteborg ser det trots allt ut som om trenden är bruten. Om det är sms och epost som ligger bakom förändringen går inte att slå fast, ännu i alla fall.

Sms och epost

Fram till 21 november hade 6.692 sms skickats ut, vilket är mellan 100 och 150 meddelanden per dag till de 1.384 föräldrar som begärt att få tjänsten. För att kunna komma i fråga för sms och epost-information måste man ha registrerat ett konto på kommunens webbplats Skolplatsen där information om närvaro fortlöpande läggs in.

– Vi kan också se att det är fler lärare som registrerar frånvaron nu, vilket innebär att vår kunskap om närvaron ökar, säger Åke Hallberg.

Han säger också att man efter vårterminen kan göra en bättre bedömning av vilken effekt sms och epost haft på frånvaron i skolan.