Nybyggda Taklöksvägens förskola i Hildedal på Hisingen invigs i veckan av förskoleminister Lena Hallengren. 70 barn får plats på förskolan där trädgårdsstadens grönskande omgivningar ska stimulera barn och vuxna till omsorg om miljön och varandra.

I trädgårdsstaden Hildedal intill Backaplan på Hisingen har Lundby stadsdelsförvaltning byggt en ny förskola med cirka 70 platser med inriktning mot miljö och trädgårdsodling. Den nybyggda förskolan knyter an till den handelsträdgård som tidigare fanns på platsen.

Vårdar det som växer

– Vi har tagit tillvara tankarna kring trädgårdsstaden och omsatt dem i en stimulerande utemiljö med vinterträdgård, fruktträd, bärbuskar, odlingslotter och sagoringar, säger enhetschef Eva-Lill Thorsson.

Tanken är att utemiljön ska fungera som en resurs i det pedagogiska arbetet och vara en inspirationskälla. Genom att vårda det som växer lär man sig också att vara rädd om naturen och varandra.

På onsdag eftermiddag den 14 september invigningstalar ungdoms- och förskoleminister Lena Hallengren.

– Vi är naturligtvis både glada och stolta över att en minister kommer för att inviga vår nya fina förskola, säger Eva-Lill Thorsson.

Trädgårdsstaden:
Begreppet ”trädgårdsstad” innebär att bostäderna måste uppfylla vissa kriterier. Den typiska trädgårdsstaden kännetecknas av hus som ligger nära gatan och med trädalléer och tydliga parkbildningar mellan husen.

Fotnot:
I och med öppnandet av Taklöksvägens förskola har Lundby kortat sin förskolekö. Andra förändringar på gång är att Kastvindsgatans förskola och Kärrdalsskolan byggs ut med fler avdelningar under 2005-2006, liksom att Herrgårdsskolan utökar sin förskoleverksamhet under 2006-2007.