Polhem fortsätter att vara den populäraste gymnasieskolan. Och liksom tidigare är det de samhälls- och naturvetenskapliga programmen som lockar flest elever i Göteborg. Det visar de första preliminära siffrorna från årets gymnasieval.

Populäraste kommunala skolorna är Polhem, Katrinelund, Bräcke och Hvitfeldtska. Där är det, till skillnad från många andra kommunala gymnasier, fler sökande än antalet platser.

Andelen elever som söker till friskolor går stadigt uppåt och de kommunala gymnasierna fortsätter att tappa. 41,5 procent av Göteborgseleverna har sökt fristående gymnasium, 49,8 procent kommunalt och 8,7 procent av eleverna har sökt till någon annan kommun.

Preliminärintagningen klar i april

I likhet med förra året är det Katrinelundsgymnasiets Bernadottegymnasium som har det enskilt populäraste utbildningsprogrammet. Även Burgårdens frisörprogram har ett stort antal sökande i förhållande till antalet platser.

Den 9 april kommer årets preliminära gymnasieintagning att vara helt klar. Fram till den 20 mars kan skolornas studievägledare fortfarande göra ändringar i elevernas gymnasieval.

Detaljerade listor på antalet sökande till varje skola finns på länk längst ner i artikeln.