Nätet underlättar upptäckt. Det finns ett starkt samband mellan den vanliga mobbningen och mobbningen på nätet. Tuffast är det på högstadiet och bland pojkarna. Det visar en ny rapport från preventions- och utvecklingsenheten.

Tidigare rapporter från preventions- och utvecklingsenheten i Göteborgs Stad har fokuserat på antingen traditionell mobbning, som verbal eller fysisk, eller på nätmobbning. I en ny undersökning har man valt att titta på sambandet dem emellan.

− Resultatet visar att det ena hör tätt ihop med det andra. I 80-90 procent är samma elever som är mobbare eller mobbade på nätet också mobbare eller utsatta i skolan, säger Göran Englund på preventions- och utvecklingsenheten.

Sambandet gäller alla undersökta årskurser från trean till nian, men är starkast i årskurs 7-9, där nätmobbningen generellt sett är vanligare. Hela 96 procent av de elever som uppgav att de mobbade andra på nätet var också mobbare i skolmiljön.

Nätet underlättar upptäckt
Att de bägge formerna hör ihop och det faktum att nätmobbningen är lättare att påvisa, kan öka chanserna att upptäcka den traditionella, många gånger mer dolda mobbningen.

− Nätmobbningen går ofta att skriva ut och få på papper, säger Göran Enlgund och fortsätter:

− En förälder som upptäcker nätmobbning ska genast ta reda på hur barnet har det i skolan. Samma sak gäller lärare eller annan skolpersonal som upptäcker att någon mobbas på nätet.

Mest utbrett bland pojkar
Traditionell mobbning, som att bli verbalt hånad, förlöjligad eller sparkad och slagen, är fortfarande vanligare än nätmobbning. Om man ser till alla inblandade, det vill säga både mobbare och mobbade, är problemet störst i årskurs 7-9 och mest utbrett bland pojkar.

Att använda nätet som ett sätt att ge igen tycks dock inte så vanligt. Endast en liten del av de mobbade eleverna uppgav i undersökningen att de i sin tur mobbar andra på nätet.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 3.902 elever i årskurs 3-9.