Den som undrar över modersmålets betydelse för annan inlärning har alla möjligheter att få veta mer den här veckan. Språkcentrum Göteborg har temavecka på Kvillebäcksskolan och visar dessutom upp sin verksamhet på Sjöfartsmuseet på torsdag, under Modersmålets dag.

– Modersmålets dag är utlyst av Unesco och uppmärksammas varje år över hela världen. Egentligen är det den 21 februari, men i år är det ju en lördag, så vi har flyttat vår dag till torsdag istället, säger Raija Enckell på Språkcentrum Göteborg.

Tidigare år har firandet av veckan flyttat runt i Göteborg, bland annat har man varit på Stadsmuseet och Lundby bibliotek, men i år är det alltså Sjöfartsmuseets tur.

– Vi vill sprida information om vår verksamhet till så många som möjligt, därför är det bra att vi rör på oss och träffar nya människor, säger Raija Enckell.

Undervisar i 50 olika språk

Språkcentrum Göteborg bildades 2008 i en sammanslagning av tre tidigare språkenheter i stan. Krafterna, det vill säga 185 lärare och fem rektorer, har nu samlats till Kvillebäckskolan i Lundby.

– En liten del av utbildningen sker här, men till största delen ambulerar vi till för-, grund- och gymnasieskolor i Göteborg och några av förorterna och bedriver undervisning i 50 olika språk, säger Raija Enckell.

Drygt 10.000 elever vidareutvecklar sitt modersmål tack vare undervisningen. Arabiska, somaliska, bosniska, kurdiska och persiska samlar de största grupperna, till de mindre hör de som talar urdu, punjabi, pashto och dari.

Njut av poesi på främmande språk

Fram till den 20 februari visas verksamheten och många av elevernas arbeten upp i de egna lokalerna på Herkulesgatan 9.

På Modersmålets dag, torsdagen 19 februari, presenterar nio modersmålslärare och deras elever i fem språk sitt arbete på Sjöfartsmuseet. Utställningen av elevarbeten, musik, sång och dikter av elever börjar klockan 14.00.