Elever berättar på 70 olik språk. Modersmålets dag firas världen över på måndag 22 februari. I Göteborg brukar Språkcentrum bjuda in till fest och firande på Världskulturmuseet, men i år blir firandet digitalt. ”Istället för att fira en dag, firar vi i tre veckor genom att på en egen digital plattform dela med oss av elevernas berättelser”, berättar Amor Segerhammar, enhetschef på Språkcentrum.

Sedan tre år tillbaka har Språkcentrums lärare och elever i olika former arbetat med teman inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Temat det här läsåret är Hållbar framtid. Tidigare års teman har varit Mitt Göteborg och Hållbar utveckling.

Amor Segerhammar.

På temat Hållbar framtid har eleverna under höstterminen fått skriva om ”En helt vanlig dag – idag och om 20 år”, på sitt modersmål. Uppgifterna presenteras på olika kreativa sätt i form av text, bild, presentationer, tidning med mera på en egen hemsida med elevarbeten på cirka 70 olika språk.

Framtidsdrömmar i jubileumsbok

En annan nyhet för i år är att Språkcentrum ska sammanställa en jubileumsbok, där 400 av elevernas framtidsdrömmar kommer att publiceras på olika språk.

– Vi hoppas också kunna ta fram mindre häften, där vi samlar berättelser från elever inom samma språkgrupp, säger Amor.

Den 22 februari öppnar den gemensamma hemsidan där lärare och elever kan gå in och arbeta tillsammans.

– En fördel med att fira digitalt är att alla våra 12 000 elever får plats, och det gör de inte på Världskulturmuseet, skrattar Amor. När vi inte kan träffas och fira på vanligt sätt, så får vi ändå göra så gott vi kan. Modersmål är viktigt och väl värt att uppmärksamma.

Foto: Peter Svenson