En ny studie visar att modersmålsundervisning betyder mycket för att barn med invandrarbakgrund ska lära sig svenska ordentligt och komma in i samhället. Språkcentrum i Göteborgs Stad undervisar varje år 10 000 barn i sammanlagt 50 olika språk. På fredag firas Modersmålets dag på Världskulturmuseet i Göteborg.

Då presenterar Sylwia Wieczorek, lärare på Språkcentrum, sin studie av hur tillgången på modersmålsundervisning påverkar barn och ungdomar som kommit till Sverige från Polen.

Att få undervisning i sitt modersmål stjäl inte uppmärksamhet från studierna i svenska, tvärtom.

Språket måste utvecklas hela livet

– Modersmålet är identitet. Den som får undervisning i sitt modersmål får lättare att lära sig andra språk, säger Sylwia Wieczorek.

Hennes studie visar att de som inte fortsätter läsa sitt modersmål i Sverige riskerar att få problem med båda det språket och med svenskan. Det gäller även barn som är i skolåldern när de kommer till Sverige.

– Språket är inte färdigt i sex-sjuårsåldern. Man måste utveckla språket hela sitt liv.

Studiehandledning viktigt för nyanlända

Språkcentrum har 185 lärare knutna till sig och erbjuder modersmålsundervisning för barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet. De elever som ännu inte behärskar svenska kan också få det som kallas studiehandledning. Lärare från Språkcentrum finns då med i klassrummet och hjälper barnet att ta till sig den svenska undervisningen.

– Det är viktigt att de inte stannar i sin kunskapsinhämtning.

Barn i grundskolan har laglig rätt att få modersmålsundervisning, om minst en förälder har ett annat modersmål än svenska och språket används dagligen i hemmet. Studiehandledning däremot är det upp till varje rektor att besluta om, och där är det ofta ekonomin som styr.

Kanal för att förstå det svenska samhället

– Alla nyanlända borde få studiehandledning på sitt modersmål, säger Sylwia Wieczorek. Många nyanlända vet ingenting om hur den svenska skolan fungerar. De första veckorna förmedlar vi mycket viktig information till familjerna.

– De barn som fått studiehandledning, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk är de som mår bäst.

Sylwia Wieczorek har i sin studie intervjuat elever, lärare och en rektor vid fyra Göteborgsskolor. Hon presenterar sin studie i samband med firandet av Modersmålets dag på fredag klockan 14 på Världskulturmuseet.

Den internationella dagen för modersmål är instiftad av Unesco för att uppmärksamma människors rätt till utbildning på sitt modersmål.