I slutet av oktober reser 18 elever från Motorbranschens tekniska gymnasium, MTG, till Tiajin i Kina. Resan ingår i ett utbytesprojekt där svenska och kinesiska elever lär känna varandras kulturer och skolsystem.

Förra våren var 18 elever från High School nr 3 i Tianjin och hälsade på i Göteborg. De inkvarterades hos elever från Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG.

Nu återgäldar de svenska eleverna besöket. Den 27:e oktober reser 18 elever och nio lärare och rektorer till Tianjin för att ta del av sina kinesiska vänners studier och vardagsliv. Under sin vistelse bor eleverna hos de kinesiska familjerna.

Potentiell arbetsmarknad

MTG, som har praktiskt inriktade yrkesprogram, har sedan ett par år tillbaka ett utbytesprojekt tillsammans med två teoretiskt inriktade gymnasieskolor – Hvitfeldtska gymnasiet och Göteborgs högre samskola.

Syftet är att eleverna ska få interkulturell kompetens och ökad förståelse för andra skolsystem och kulturer. Det är också en chans att knyta nya internationella kontakter. För MTG är utbytet med Kina särskilt lyckosamt eftersom landet utgör en potentiell arbetsmarknad för deras elever.

Fotnot:
Motorbranschens Tekniska gymnasium, MTG, är ett gymnasium med fyra olika inriktningar inom fordonsprogrammet. De samarbetar med stora företag i motorbranschen för att eleverna ska få lära sig avancerade tekniska lösningar.