Inspirerande miljö. Nu är det klart: Munkebäcks musikelever flyttar in på Brewhouse i Gårda efter sommarlovet. I det gamla bryggeriet finns redan sedan tidigare massor av människor verksamma i musikbranschen.

Hösten 2004 förvandlades det gamla bryggeriet på Åvägen i Gårda till en musikfabrik med konsertsal, konferenshall och restaurang. En lång rad småföretagare i musik- och filmbranschen flyttade in med all sin kreativitet.

Flytt i höst
Från och med i höst får de nya grannar i form av 70 musikelever från Munkebäcksgymnasiet som tar tredje våningsplanet i besittning.

Ny Musik är ursprungligen Angeredsgymnasiets treåriga musikutbildning som efter sommaren sorterar under Munkebäck och får sin nya bas på Brewhouse.

Arbete tillsammans med professionella musiker
– Där finns både teknisk kompetens och en bra jordmån för musiker på väg ut i arbetslivet. Att eleverna får möjlighet att samverka med professionella musiker kommer att bli väldigt inspirerande, säger Munkebäcksgymnasiets rektor Bengt Broberg.

De tre gymnasieklasserna på Ny Musik arbetar med både konserter, inspelningar och avancerade musikprojekt.