För eleverna på Munkebäcksgymnasiet var det rena julafton redan på onsdagen. Då var det utdelning av 320 nya, bärbara elevdatorer, en till varje elev i årskurs 1 och 2. "Vi är stolta att som första kommunala gymnasium i Göteborg kunna tillhandahålla en dator per elev", säger rektor Patrick Gladh.

– Detta kommer att hjälpa och stödja elevernas lärande samt bidra till Munkebäcksgymnasiets fortsatta utveckling, fortsätter Patrick Gladh som är rektor för medieprogrammet på Munkebäck.

Blir pilotskola i ett-till-ett-projektet

Nu kan alla ettor och tvåor på skolan använda sina bärbara datorer såväl i skolarbetet som hemma. Lagom till jul får eleverna med sig sina nya datorer hem och kan bekanta sig med innehållet.

Redan under förra låsåret hade en klass på samhäll-mediaprogrammet egna datorer på försök. Nu tar utbildningsförvaltningen steget fullt ut och förser alla munkebäckselever med egna datorer och Munkebäcksgymnasiet blir en pilotskola i det så kallade ett-till-ett projektet.

Kan stänga stora datasalar

Totalkostnaden för Munkebäcksgymnasiets datorer är tre miljoner kronor, en summa som skolan och utbildningsförvaltningen delar på. Skolan sparar in hyreskostnader på att man nu kan stänga stora datasalar.

Datorerna är små, 13-tums macbookar och innehåller de flesta program en gymnasielev kan behöva.