50 förlossningsskadade kvinnor kan opereras på Fistulasjukhuset i Etiopien tack vare de pengar som 1.200 deltagare i Munkebäcksvarvet drog in i förra veckan.

Förra onsdagen sprang 1.200 människor tillsammans 704 mil i Munkebäcksvarvets sextonde upplaga. Deltagarantalet är rekord, förra året sprang 800 personer 424 mil.

Hjälper kvinnor till normalt liv

Årets lopp inbringade sammanlagt 64.000 kronor som oavkortat ska gå till Fistulasjukhuset i Etiopien. Pengar räcker till att operera ungefär 50 förlossningsskadade kvinnor som nu kan återfå ett normalt liv.

Operationen är billig

Varje operation på Fistulasjukhuset kostar bara 1.500 kronor inklusive tre veckors sjukhusvistelse. I Sverige skulle kostnaden vara upp till 100 gånger högre.

Munkebäcksvarvet är ett sponsorlopp som varje år anordnas av MINF, Munkebäcks Internationella förening och är öppet för alla.

Företag kan skänka en summa på minst 500 kronor eller bidra med 50 öre per/person och sprungen kilometer. MINF består av elever och lärare på Munkebäcksgymnasiet.