De svenska museerna kan använda kulturarvet för att öka förståelsen för det nya landet. Det menar Göteborgs Stadsmuseum som bjudit in till en tvådagars nationell konferens om lärmiljöer och integration. Kulturinstitutionernas roll i integrationsarbetet och som offentlig mötesplats tas upp i föredrag och seminarier.

Exempel på integrationsarbete som pågår runt om i landet presenteras på seminarier och föredrag. Göteborgs stadsmuseum kommer bland annat att presentera sitt sfi-projekt (sfi – svenska för invandrare) där museets föremål och utställningar används i språkstudier.

”Teater i gränslandet ”är titeln på Karlskrona marinmuseums seminarium, Malmö museum berättar om sitt projekt ”Romer och resande – bortom romantik och plåga”. Volvo och ABF talar om sitt lyckade samarbete.

Konferensen som vänder sig till lärare, kulturarbetare och beslutsfattare pågår den 3 och 4 december och invigdes på onsdagsförmiddagen av integrationsminister Mona Sahlin.