Pilotprojekt på Torpaskolan. ”Vilken fråga är ni på?” Den lilla vita roboten lyser plötsligt till och Ninas röst hörs klart och tydligt i klassrummet. De två andra i gruppen svarar snabbt: ”Vi diskuterar hur han kan ha kämpat hela livet”.  Det känns ganska naturligt och vanligt, men skillnaden mot ett vanligt grupparbete är att Nina sitter hemma men ser och hör vad som händer i klassrummet på sin lärplatta.

Klass 7 A i Torpaskolan har haft högläsning på svensklektionen och grupparbetar med frågor om texten efteråt.

”Roligt att kunna vara med i klassrummet”
Roboten står på den tredje bänken i gruppen och jag hukar ner mellan de två flickorna i gruppen så att Nina kan se mig på sin lärplatta. Hon har varit sjuk länge och kan inte delta i undervisningen på skolan.  Jag undrar hur det fungerar för henne.

— Det är roligt att kunna vara med i klassrummet så mycket som jag orkar. Ibland hackar det lite, men det får vi väl räkna med. Jag har till och med varit med på rast, förklarar hon.

Roboten gör att elever som av något skäl inte är i skolan kan följa med i klassrummet. Den ser vad som händer under pågående lektion och eleven kan följa med i klassrummet och styra roboten via en lärplatta från soffan eller sjuksängen. Eleven kan ställa frågor och delta i samtal i klassrummet.

Grundskoleförvaltningen har tolv robotar och testar dem i ett pilotprojekt.

– Vi har olika förutsättning på våra skolor i staden, men vi har en sak gemensamt. Vi skall alla bygga en skola där vi rustar våra elever för sånt som vi inte idag känner till! Det kräver att pedagogiken utvecklas. Digitalt stöd med robot är en ny situation som kräver egna pedagogiska lösningar, säger Marie Sköld, projektledare för Digitalt stöd i undervisningen.

”I början kändes det lite ovant”
I Torpaskolan fortsätter eleverna med arbetet kring boken “Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian”. Stillsamt och i ordning kommer de olika grupperna tillbaka till klassrummet på avtalad tid.

— I början kändes det lite ovant att veta att någon utifrån ser mig när jag undervisar, men den känslan har försvunnit, säger Lotta Svensson, svensklärare.

För det kräver lite mer förarbete för lärarna. Paddan ska vara laddad och måste placeras rätt i klassrummet.

— Men eleverna ser till att det blir rätt!