Går inte att urskilja visar elevenkät. Nätmobbning mot barn och unga är numera en traditionell form av kränkning och bör mötas på samma sätt som "vanlig" mobbning. Det är en slutsats efter en enkät till 4000 grundskoleelever i Göteborg. Resultaten presenteras i den nya rapporten ”Mobbningens minsta gemensamma nämnare".

– Svaren tyder på att man knappast kan urskilja nätmobbningen som en specifik del, säger Göran Englund, lärare och utvecklingsledare inom social resursförvaltning, som skrivit rapporten.

– Är man utsatt för nätmobbning, är man förmodligen utsatt för andra former av mobbning också.

Mobbning i olika rum
Göran Englund anser att skolan bör motverka nätmobbningen genom att motarbeta all mobbning.

– Normalt hanterar vi ju inte mobbning i gymnastiksalen på andra sätt än mobbning i andra rum. Däremot fokuserar vi mycket på nätmobbningen.

– För de utsatta eleverna hänger det väldigt väl ihop. Tyvärr, säger Göran Englund.

Hans rapport ”Mobbningens minsta gemensamma nämnare” antyder att nätmobbningen kanske inte är så utbredd som det ofta framställs i medier.

Tio procent har blivit nätmobbade
Rädslan är stor för att råka ut för spektakulära skräckexempel som syns på sociala medier och där människor görs till åtlöje över hela världen. Men ”till vardags” tycks nät-mobbningen inte vara så vanig.

Enkäten – som besvarades på webben – visade att drygt 25 procent av eleverna någon gång under de senaste månaderna blivit kränkta eller mobbade, drygt tio procent via nätet eller mobilen.

– Skräcken för att utsättas för den breda, anonyma nätmobbningen är säkert seglivad och kommer att bekräftas om och om igen av enstaka beskrivningar som lyfts fram i media, säger Göran Englund.

Han varnar för att det kan leda till att den traditionella formen av mobbning, i korridorer och på skolgårdar, hamnar i skymundan.

Anonyma nätmobbare delvis en myt
I rapporten undersöker Göran Englund med en statistisk analys tio olika former av mobbning och hur de hänger ihop. Den minsta gemensamma nämnaren är – hot. Men redan ovisshet om ett budskap kan vara nog.

– Den vanligaste upplevelsen av nätmobbning är meddelanden där det finns en ovisshet om vad som egentligen är avsikten med meddelandet, säger Göran Englund.

Ovisshet om avsikten är alltså en dimension av nätmobbning. Fler pojkar – 67, 8 procent – upplever ovisshet som en form av nätmobbning. Motsvarande siffra för flickorna är 50,4 procent.

Rapporten tycks också avliva myten att mobbarna enkelt kan vara anonyma på nätet. Hela 67 procent av de nätmobbade eleverna är ganska säkra på vem som ligger bakom.

Vill lyfta upp ansvaret
– Jag tror att det beror på att man redan känt av mobbningen i skolan. Och när det sedan kommer meddelande på nätet eller i mobilen, då vet man vilka det är, säger Göran Englund.

Han anser att skolan bör lära eleverna att kommunikation via internet är svårare att tolka än traditionell kommunikation.

– Skolan bör bidra till att utbildning i internetbaserad kommunikation finns även för de lägre årskurserna, säger Göran Englund.

Han vill också lyfta upp ansvaret för arbetet mot mobbningen ett snäpp, till huvudmännen – alltså stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad samt friskolornas styrelser.

Rädda för att prata
Hur påverkas då eleverna av mobbningen? Framför allt i det dagliga mötet med andra elever. Hela 58,3 procent av de mobbade eleverna säger att de blivit mer osäkra och att de känner sig rädda när någon vill prata med dem.

Den som mobbats litar inte på andra lika mycket som tidigare och håller sig mer för sig själv (27 procent.)

Cirka åtta procent uppger att de skolkar på grund av mobbningen.