Ny rapport från fyra Göteborgsskolor. Både nätmobbning och vanlig mobbning har minskat kraftigt i fyra grundskolor i Göteborg som använder Olweusprogrammet, visar en ny rapport. På högstadiet hade nätmobbningen mer än halverats på tre år.

– Studier visar att ungefär 85 procent av dem som mobbas på nätet också är mobbade på traditionellt sätt, säger Göran Englund, utbildningskonsulent på Prevu (Preventions- och utvecklingsenheten vid social resursförvaltning.)

Skolan har ansvar för det som händer på nätet
– Så om man lyckas minska den traditionella mobbningen, följer den andra efter. Men det bygger på att skolan uppdaterar sin kunskap om hur det går till och ställer frågor om nätmobbningen också.

Nätmobbningen utövas förmodligen oftast på fritiden – i olika chatrum, nätforum och sociala medier. Men skolan har ett ansvar även för det som händer på nätet.

– Ja, enligt lagen har skolan ett ansvar om det sker i samband med skolan. Och om mobbare och offer går i samma skola finns ju ett samband, säger Göran Englund.

Rapporten är gjord av Prevu och bygger på enkäter med cirka 1.300 elever i årskurs 3-6 respektive 7- 9 samt enkäter med lärare och övrig personal. Skolorna är anonyma, liksom förstås alla som svarat.

Färre långtidsmobbade
Elevernas svar visar att andelen flickor i årskurs 7 – 9 som anser sig vara nätmobbade minskat från 5,8 till 2,4 procent på tre år. För pojkarna var minskningen ännu större: från 10,6 till 2,1 procent.

En liknande rapport från sju andra grundskolor i Göteborg lades fram tidigare i år. Den visade också positiva resultat, men i den nya rapporten är minskningarna ännu större: I stort har mobbningen minskat med drygt 40 procent i de fyra skolorna, när man jämför 2009 med 2011. Och andelen långtidsmobbade – de som är utsatta i mer än ett år – har minskat med mer än hälften.

– Det är mycket positivt att just långtidsmobbningen minskat starkt, eftersom barnet påverkas extra hårt när det pågår under lång tid, säger Göran Englund.

Kritisk mot Skolverket
Olweusprogrammet är framtaget av psykologen Dan Olweus och används av ett 100-tal svenska skolor.

I en omstridd utvärdering från Skolverket i vintras hävdades att ingen av de metoder som skolorna använder fungerar särskilt bra, de kunde rentav bidra till ökad mobbning.

Göran Englund är kritisk och anser att Skolverkets experter har utvärderat enskilda komponenter i programmen i stället för att se till helheten och effekterna.

”Goda grunder att säga att detta är ett bra arbetssätt”
– I Göteborg har vi sedan 2003 gjort många mätningar på olika skolor med Olweusenkäten. Det blir oftast positivt resultat – även om vi inte kan säga exakt vad som är den effektiva ”ingrediensen” i programmet, säger Göran Englund.

Idag är två skolor i Göteborg certifierade enligt Olweusmetoden; Grevegårdsskolan och Bräckeskolan. Men ytterligare ett dussin skolor använder sig av metoden.

– Det där kommer och går, ibland avtar intresset för att en rektor slutar eller skolan berörs av omorganisationer, säger Göran Englund.

– Just nu har förstås Skolverkets rapport påverkat en del. Vi tycker att vi på goda grunder kan säga att detta är ett bra arbetssätt. Men vi är ju bara en liten kommunal enhet. Skolverket är lite större…