För första gången på fem år uppvisar niondeklassarna i Sverige sämre slutbetyg än året före. Men Göteborg går på tvärs mot trenden och visar en svagt positiv utveckling. Särskilt gäller det pojkarna, som nu tar in på flickornas försprång.

Skolverkets statistik, som presenterades på måndagen, visar att det genomsnittliga meritvärdet – som beräknas utifrån alla slutbetyg – sjönk med 0,8 poäng för de elever som gick ut grundskolan i våras jämfört med för ett år sedan. Och det är ett trendbrott.

”Pojkarna står för ökningen”

Ända sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes 1997/1998 har meritvärdet ökat successivt. Nu sjönk det alltså – men inte i Göteborgs kommunala skolor, här ökade det svagt – från 205,6 till 205,7.

– I stort sett är det alltså oförändrat, men vi ser intressanta skillnader när vi jämför pojkar och flickor. Och det är pojkarna som står för ökningen, säger Helen Svelid, planeringsledare på stadskansliet.

Flickorna har i allmänhet högre meritvärden än pojkarna, det gäller i hela landet.

Flera positiva trender

– Men i Göteborg ser vi nu att flickorna har backat 2,4 poäng från 2009 till 2010, medan pojkarna ökat nästan 2 poäng. Exakt vad det beror på vet vi inte, men vi kommer att följa upp och analysera de här skillnaderna, säger Helen Svelid.

Hon konstaterar en positiv utveckling för Göteborg på andra håll: Andelen elever som når minst godkänt i alla ämnen har ökat från 2009.

– Det är faktiskt andra året i rad som vi ökar med två procentenheter där, medan riksgenomsnittet och Stockholm och Malmö minskar något, konstaterar Helen Svelid.

– Nu ligger vi på 72,5 procent. Men här ska vi ju inte vara nöjda förrän vi är uppe i 100 procent.

Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan har också ökat i Göteborg, medan den andelen minskat i riket och de två andra storstäderna.

90 procent når målen i matte

– I Göteborgs kommunala skolor blir nu 85,7 procent av niorna behöriga till gymnasieskolan. Men vi ligger fortfarande under riksgenomsnittet, 87,5, säger Helen Svelid.

Om man tittar närmare på de ämnen som ger behörighet till gymnasieskolan visar det sig att göteborgseleverna lyft sig i matte, där är det nu 90 procent som når målen.

– Tyvärr går det åt andra hållet i svenska som andraspråk, där har det minskat med en procentenhet, så nu är det bara 70 procent av dem som läser ämnet som klarar godkänt, säger Helen Svelid.

Hon funderar på om det kan bero på att ”svenska 2-elever” idag är något äldre när de kommer till Sverige.

Betygen har debatterats mycket under året

– De som kommer hit i 10-11-årsåldern, får en kort grundskoleutbildning. De får helt enkelt inte lika mycket undervisning utifrån de kunskapskrav som gäller i den svenska skolan, säger Helen Svelid.

I de andra kärnämnena, svenska och engelska, har andelen godkända ökat. I engelska är det nu 92,5 procent som når målen och i svenska 97,4 procent.

Skolverket tror att de sjunkande meritvärdena på riksplanet beror på en rad faktorer:

– Betygen har debatterats mycket det senaste året. Skolverket har släppt en uppmärksammad rapport om rättvisa i betygsättningen och Skolinspektionen har börjat kontrollrätta nationella prov, säger Karin Hector Stahre på Skolverket.

– Sammantaget kan detta ha gjort lärarna mer restriktiva när de sätter betyg. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen.