På torsdagen är det Niornas dag i Göteborg, chansen för alla niondeklassare att kolla in en gymnasieskola de är nyfikna på. I år har dagen tidigarelagts två månader, från november till september.

– Det har varit en samstämmig önskan i arbetsgruppen bakom dagen att ha den tidigare, säger Åsa Wall Lorentzi, chef för Vägledningscentrum där stadens alla studie- och yrkesvägledare är anställda.

Ingen marknadsföring av skolor

– Nu ger vi eleverna mer tid att fundera och låter gymnasievalet komma in lite tidigare i deras tankearbete. Senare i höst händer så mycket – Gymnasiemässan, skolornas egna öppet husdagar och annat som drar igång.

Att distansera sig till de arrangemangen signalerar också att Niornas dag inte är någon marknadsföring av gymnasieskolor.

– Det vill vi vara tydliga med. Gymnasieskolornas öppet husdagar är marknadsföring och konkurrens. Niornas dag ska vara vägledande, informerande och sätta igång tankeprocessen hos eleverna. Och då bör dagen ligga tidigt på terminen, innan eleverna bestämt sig och fortfarande är öppna i sinnet, säger Åsa Wall Lorentzi .

Samtliga 13 kommunala gymnasier medverkar på dagen liksom 19 friskolor, fyra fler än förra året.

Vill ”smaka och känna”

Mer än 4.600 av stadens cirka 5.000 nior har bokat in sig på någon skola för besök. I topp ligger – som vanligt – Hvitfeldtska, med 738 anmälningar.

Förra året gjordes en enkät bland niorna om deras förväntningar inför dagen – och hur det föll ut. Svaren har nu sammanställts och skickats ut till gymnasieskolorna.

– Vi hoppas att skolorna kan svara upp mot önskemålen. Här finns till exempel en tydlig vilja att eleverna vill ”smaka och känna” mer än sitta och lyssna, de vill komma ut i klassrummen och se hur det går till på en lektion, komma till elevcaféet, bamba, biblioteket – vara med och se hur är det är att vara på skolan, de vill inte bara sitta i aulan och lyssna på nån som berättar, säger Åsa Wall Lorentzi.

Ett annat önskemål är speciallektioner för de gästande niorna.

”Niorna är kloka”

– En del skolor gör sånt redan, men fler får gärna ta efter och kanske genomföra en NO-laboration på gymnasienivå, det gillar eleverna!

Även de anställda på Vägledningscentrum har tagit till sig av enkätsvaren.

– Niorna är kloka, de vill veta mer om vart olika utbildningar leder, vad kan de bli och hur de kan läsa vidare. Nu har vi sammanställt material för varje program med exempel på yrken eller vidareutbildningar som programmet leder till, det är vårt sätt att svara på niornas önskemål, säger Åsa Wall Lorentzi.