Ledande forskare från hela världen. Den vetenskapliga konferensen Nobel week dialogue är från och med i år ett nytt inslag under Nobelveckan i december. Nästa år kommer konferensen att hållas i Göteborg, detta som ett resultat av ett nytt samarbete mellan Göteborgs Stad, Nobel Media och Västra Götalandsregionen.

Dagen före den stora prisceremonin och banketten i Stockholms stadshus, alltså den 9 december, hålls den vetenskapliga konferensen Nobel week dialogue. Det är en heldag med föreläsningar och paneldiskussioner där allmänheten får möta ledande vetenskapsmän från hela världen, i år är ämnet genetik.

Ett led i satsningen på kunskapsstaden Göteborg
Det nya samarbetet ses som ett viktigt steg i rätt riktning för Göteborg som kunskapsstad och som ett led i satsningen inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. I jubileumsplanen finns ambitionen att skapa ett kreativt klimat och en arena för forskare att mötas över ämnesgränserna inför de stora utmaningar som samhället står inför. Konferensen kommer att hållas vartannat år i Göteborg och vartannat år i Stockholm.