Digital kunskapsfest. Människans strävan att alltid ta sig framåt, utvecklas och ta sig till nästa nivå. Det handlar Vetenskapsfestivalen 2021 om som har temat Level up. Årets festival är helt digital och invigs den 12 april av förra årets nobelpristagare i kemi Jennifer Doudna.

För 25:e gången i ordningen hålls Internationella Vetenskapsfestivalen den 12–18 april. Den invigs med tal av den världsledande forskaren och professor Jennifer Doudna som   tillsammans med Emmanuelle Charpentier tilldelades nobelpriset i kemi 2020 för ett gentekniskt verktyg.

– Det här är en riktig drömbokning för oss. Vi är väldigt glada att tack vare Stenastiftelsen kunna välkomna en av väldens mest spännande forskare i vårt program, säger Jennie Turner, verksamhetsledare på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.

Jennifer Doudnas forskning och upptäckt, gensaxen, kan användas för att förebygga genetiska sjukdomar, bota vissa typer av cancer och stoppa HIV. Men den gör det också möjligt att, förenklat uttryckt, klippa och klistra i våra gener, vilket skapar många etiska och filosofiska utmaningar.

− Vid invigningen kommer Jennifer Doudna prata om nästa nivå för mänskligheten, Level up for humanity. Hennes forskning spänner över många fält och ger upphov till frågor om framtiden och vad som är nästa nivå, säger Jennie Turner.

Skolprogram med 100 aktivitetstillfällen

Jennifer Doudnas forskning passar även in festivalens tema som är Level up. Det ska bli erfarenheter som vidgar våra vyer och ställer frågor som bland annat hur vi påverkar framtiden, om morgondagens civilisation lever i harmoni med planeten och om det traditionella biologiska medvetandet kan ersättas av att artificiellt?

Mellan den 12–16 april har Vetenskapsfestivalen ett skolprogram med över 100 aktivitetstillfällen för förskola och grundskola.

Huvudmän för festivalen är Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, Näringslivsgruppen Göteborg & Co och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.