Vill inspirera barn till aktivitet. För att öka barns deltagande i idrotts- och föreningsliv har stadsdelen Norra Hisingen ingått ett samarbete med föreningen Idrott utan gränser (IUG). Avtalet innebär bland annat att IUG ska delta på idrottslektioner och att en prova-på-verksamhet för barn i mellan- och högstadiet införs.

– Tanken är att IUG ska arbeta på tre skolor inledningsvis och eventuellt fler framöver. Samtidigt kommer vi att införa en prova-på-verksamhet, som innebär att barn i mellan- och högstadiet på de aktuella skolorna, kan prova på nya idrotter som de kanske inte annars hade kommit i kontakt med, säger Anders Andrén, sektorschef, Kultur och Fritid i Norra Hisingen.

Inte bara idrott
Tanken med avtalet, som skrevs under tisdag den 28 mars, är att IUG ska arbeta för att få fler barn att prova på olika fritodsaktiviteter. Förutom idrott kan det framöver också handla om exempelvis programmering eller odling. Satsningen görs eftersom barns levnadsvanor ofta speglar deras livsvillkor och socioekonomiska situation – ju mer utsatta de är, desto mindre aktiv fritid har de.

– Vi kan även se ett ojämlikt mönster i hur barn och unga är aktiva i föreningslivet och hur nöjda de är med sin fritid. Därför ska Norra Hisingen arbeta för att främja fysisk aktivitet och meningsfull fritid för barn och unga utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Vi vill också främja goda och jämlika livsvillkor för barn och unga i Norra Hisingen, säger Anders Andrén.