Skolorna fortsätter arbetet med att hålla avstånd. Onsdag 18 augusti startar höstterminen för alla elever på Göteborgs kommunala grundskolor och grundsärskolor. Från och med höstterminen 2021 har alla kommunala grundskolor undervisning på plats i skolan.

  Nu är alla elever välkomna tillbaka till skolan. Men det är viktigt att elever som är sjuka stannar hemma, säger Nils Kaiser, samordnare för covid-19 vid grundskoleförvaltningen.

Ute på skolorna fortsätter arbetet med att hålla avstånd och inte samla för stora grupper av elever eller medarbetare. Men det är fortsatt viktigt att alla hjälper till att minska spridningen av smitta.

”Gäller även om eleven bara är lite sjuk”

– Vi vill att alla elever som är sjuka stannar hemma. Detta gäller även om eleven bara är lite sjuk och har snuva eller ont i halsen. Det är viktigt att vårdnadshavare berättar för skolan om deras barn har konstaterad covid-19, säger Nils Kaiser, samordnare för covid-19, grundskoleförvaltningen.

Du som är vårdnadshavare med barn på kommunal grundskola eller grundsärskola har fått mer information via Hjärntorget om vad som gäller för covid-19 i skolorna.