Hur bygga ett Göteborg som är anpassat till stigande havsnivåer? Det är temat för ett av de fem pilotprojekt som efter nyår drar igång verksamheten för Centrum för hållbar stadsutveckling. Tanken är att hitta nya arbetssätt och testa olika kunskapsområden.

Tidigare i höstas stod det klart att Göteborg skulle bli platsen för ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling. I januari startar verksamheten, som nu fått namnet Mistra Urban Futures.

Pilotprojekt om klimatanpassat byggande

Upptakten blir att närma sig kunskapsområdet genom fem olika pilotprojekt. Tillsammans visar projekten på hela spektrumet av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Ett av projekten handlar om klimatanpassat byggande. Det vill säga att både verka för att minska klimatpåverkan och att anpassa byggandet efter kommande klimatförändringar.

Kvillebäcken tänkbar studiemiljö

− Eftersom det kommer att byggas så mycket i Göteborg runt älvstränderna närmaste 10 åren har det här projektet otroligt spännande förutsättningar. Vi kommer att titta närmare på någon av miljöerna inom det som börjar benämnas Centrala älvstaden, som till exempel Kvillebäcken, säger Henriette Söderberg, på Mistra Urban Futures.

Övriga projekt fokuserar på allt från beslutsprocesser och affärsdriven hållbar utveckling till hur spel kan användas i lärande och för att bättre förstå staden som ett komplext system.

Uppbyggnadsfas på två år

Pilotprojekten kommer att pågå under 18 månader i samband med centrumets uppbyggnadsfas, som är på två år. Under de två första åren beräknas verksamhetens kostnader bli drygt 20 miljoner kronor. Framtida budget planeras ligga på 50 miljoner kronor årligen.

Bakom satsningen står Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, tillsammans med ett konsortium med sju parter från universitet, institut och myndigheter.

Fotnot:
Konsortiets medlemmar är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens regionalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.