Vinnaren utses i februari. Hur ska nya Grevegårdsskolan se ut? Nu går det att se fyra olika idéer till ny grundskola på Kråkbärsgatan i Tynnered. Fyra arkitektbyråer tävlar med varsitt förslag och i februari ska en vinnare utses.

Mångsida, Samspel, Gröna Vågen och Kunskapsparken heter de fyra förslagen. Här finns många spännande tankar kring hur den nya skolan med tillhörande idrottshall gestaltas och byggas, till exempel sexkantiga byggnadskroppar och sedumväxter på de lutande taken.

Arkitekttävlingen arrangeras av Göteborgs Stads lokalförvaltning i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Kultur- och idrottsskola
Fyra arkitektkontor valdes ut för att delta: Chroma Arkitekter AB, Tengbomgruppen AB, White arkitekter AB och LINK arkitektur AB. Dessa lämnade in varsitt förslag strax före jul och nu kan förslagen beskådas på Göteborgs Stads hemsida, se länk nedan.

Tävlingsjuryn består av åtta personer – två utsedda av Sveriges Arkitekter och fem från Göteborgs Stad, bland annat lärare. Ordförande i juryn är Jan Öberg på lokalförvaltningen.

Tanken är att vinnande arkitektkontor får arbeta fram arkitekthandlingar för skolan, eventuellt också för idrottshallen. Det ska bli en hall för skolidrott, delbar i två salar, snäppet mindre än stadens större idrottshallar, till exempel Angeredshallen.

Den nya skolan ska ha kultur- och idrottsinriktning med plats för 650 elever upp till årskurs 9. Här ska även finnas en fritidsgård. Ursprungligen skulle också en förskola byggas här samtidigt, men den ska nu byggas på Beryllgatan i stället.

Förskola flyttad
– Det betyder att investeringen för Grevegårdsskolan minskat från 290 till 243 miljoner kronor, säger Susanne Rasmusson, tävlingsfunktionär på lokalförvaltningen.

– Men en förskola finns fortfarande med i tävlingen och planeringen, så att en sådan kan byggas vid skolan i framtiden.

Nu är det upp till juryn att ta fram ett vinnande förslag, som ska presenteras i slutet av februari.

Oklart när ny skola kan stå klar
– Vi räknar med byggstart nån gång under 2015, säger Susanne Rasmusson.

Den gamla Grevegårdsskolan var i dåligt skick och revs 2010. Idag drivs F-6-skola i tillfälliga paviljonger på tomten.

– Därför är det väldigt svårt att sia om när skolan kan stå färdig. Det beror helt på om vi kan bygga allt på en gång eller måste ta det i etapper, för att ta hänsyn till de klasser som går kvar i paviljongskolan, säger Susanne Rasmusson.