Alla elever på plats. Efter tre och ett halvt års planerande och byggande invigs den andra delen av nya Kvibergsskolan den 19 september. ”Vi är stolta över vår nya skola med fantastiska lärmiljöer och modern teknik” säger utvecklingsledare Mikael Parknäs.

Stadsdelen Kviberg växer så det knakar med många nya bostäder och antalet invånare ökar. Många av dem är barnfamiljer som nu får en helt ny skola med plats för totalt 960 elever, från förskoleklass till årskurs nio.

– Det känns underbart att äntligen få välkomna alla nya elever och lärare till Kvibergsskolan, säger Mikael Parknäs.

Redan förra hösten stod skolans första byggnad klar för att ta emot förskoleklass och lågstadieelever. När årets hösttermin drog igång började även årskurs fyra till sju i den andra byggnaden. Därmed är verksamheten igång.

– Kvibergsskolan är utformad för modern pedagogik som använder sig av digitala verktyg när det är bäst. Skolan har en varierad lärmiljö med många olika rum som är anpassade för arbete i olika konstellationer – ensam, i par, i liten eller stor grupp säger Mikael Parknäs.

– Även möbleringen har en variation i sittställning för att passa ändamålet och vara ergonomisk, fortsätter han.

Studios och it-verkstad
Skolan har också plats för olika typer av skapande verksamheter.

– Vi har en fantastisk kreativ arena med bild- och slöjdateljéer, bibliotek, musik och elevcafé. Där finns två studios för inspelning av musik och film samt ett makerspace, som är en sorts it-verkstad, säger Mikael Parknäs.

Alla Sveriges skolor ska jobba med digital kompetens och eleverna ska ha tillgång till digitala verktyg. Så även på Kvibergsskolan.

– Vi jobbar också med att lära barnen att hantera den digitala världen. Det handlar om nätmobbing, faror som finns i sociala medier, spelberoende och stress.

Den 19 september blir det invigning av Kvibergsskolan för elever, föräldrar, släktingar och personal. Grundskoledirektör Bengt Randén kommer att klippa bandet och det blir tilltugg, underhållning och visning av skolan.