12 000 elever ska söka. Fredag 15 november öppnar Sveriges största skolval. Då ska alla göteborgare som har barn som ska börja förskoleklass eller byta skolenhet önska var de helst vill att deras barn ska gå i skolan.

Totalt är det 12 000 elever som ska söka skola – det gör valet till det största i Sverige.

– I fjol var första gången vi hade ett gemensamt skolval för hela Göteborg. Vi har lärt oss mycket och har gjort en del förändringar för att skolvalet i år ska bli så smidigt som möjligt, säger Nils Kaiser, tillförordnad avdelningschef för myndighet i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Bättre verktyg och kommunikation
Nytt för i år är bland annat att skolvalet ligger tidigare under året för att besluten om var eleverna ska gå i skolan ska bli klara så tidigt som möjligt. Förvaltningen har också skaffat bättre verktyg för att hantera ansökningarna, stärkt upp med fler medarbetare som arbetar med placeringarna, och har uppdaterat reglerna för placeringar.

Grundskoleförvaltningen gör i år också fler kommunikationsinsatser i olika kanaler och på olika språk. Detta för att alla som berörs av skolvalet ska få möjlighet till ett aktivt skolval oavsett bakgrund eller var i staden de bor.

– Alla vårdnadshavare har möjlighet att önska var barnet ska gå i skolan. Det är viktigt att alla känner till den rättigheten och hur de gör för att ansöka, understryker Nils Kaiser.

Skillnad mellan skola och skolenhet
Enligt Nils Kaiser är det framför allt skolvalet till ny skolenhet som kan vara svårt att förstå. När stadsdelarna hade ansvar för skolorna såg det väldigt olika ut hur skolplaceringarna gick till. I många stadsdelar flyttades elever över från en skolenhet till en annan automatiskt, utan att göra ett aktivt skolval. Så är det inte längre.

– Alla vårdnadshavare ska ha samma möjligheter att söka den skolenhet de vill att deras barn ska gå i. Många vet inte att skola och skolenhet är olika saker. Det vi till vardags kallar en ”skola” kan ha flera skolenheter, säger Nils Kaiser.

Ett exempel är Sjumilaskolan som har tre skolenheter: F-3, 4-6 och 7-9. Det betyder att om ett barn går i årskurs 3 på Sjumilaskolan så ska vårdnadshavarna göra ett skolval, även om de vill att barnet ska fortsätta i årskurs 4 på Sjumilaskolan.